08.09.2007 17:49:42
Můj domov
DVORCE - TVRZ

Město Dvorce bylo založeno pravděpodobně hornickými kolonisty někde na přelomu 13. a 14. století při staré obchodní cestě z Olomouce do Slezska. Poprvé se uvádí roku 1339. Leželo na sporném území mezi olomouckým biskupstvím, klášterem Hradisko a zbožím pánů ze Šternberka, kteří se nakonec ve 14. století Dvorecka definitivně zmocnili. Od té doby náležely Dvorce k šternberskému panství. Snad již ve 14. století tu stála tvrz především na ochranu okolních dolů. Uvádí se však v urbáři šternberského panství z roku 1600 a později jako panský dům. Tvrz zanikla pravděpodobně za třicetileté války a nebyla již obnovena, neboť v urbáři panství z roku 1664 se uvádí jako pustá. Nezachovaly se z ní pozůstatky a nevíme ani, kde stála.


ZALOŽENÍ MĚSTA DVORCE

dvorce2

Dvorce byly založeny dvakrát. Poprvé kolem roku 900. Tenkrát dva bratři - Laczko a Emanuel Dworze založili na místě dnešních Dvorců tvrz, kterou obehnali hradbami a vodními příkopy a obsadili ji vlastním vojskem. Pak vymýtili okolní lesy, založili vesnice, stali se majiteli celého kraje až k Moravici. Vesnice osídlili lidmi z "půlnočních krajů".


Oba bratři žili svorně dlouhá léta a byli dobrými pány svým poddaným. Tu se stalo, že staršího Laczka roztrhali dva medvědi.

Emanuel se stal sám pánem veškerého majetku. Zemřel r. 957 a byl pochován v kapli, kterou nechal postavit. Měl syna, který se rovněž jmenoval Emanuel a ten se stal velmi bohatým pánem. Opevnil své panstí dvojitou zdí a učinil z něho nedobytnou pevnost, kterou nazval rodovým jménem "Nedrže", to je "Hof" - německý název Dvorců.

Emanuel zemřel roku 1002 a byl pochován vedle svého otce. Zanechal po sobě jediné dítě - dceru Sibyllu. Ještě za života otce byla provdána za muže jménem Petzikory. Tento muž byl od malička vychováván na panství Dworze a dosáhl ve všem takové dokonalosti, že byl uznán být hoden dívky Sibylly.


KOSTELkostel
  0 komentářů
můj profil
Aktuální články
Rubriky
Archiv
RSS
Vytvořil
Free Blogger templates
 
 
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se